Erkend particulier recherchebureau 

Onderzoek en advies op het gebied van fraude, grensoverschrijdend gedrag, diefstal, onterechte ziekmeldingen en het niet naleven van protocollen in zorginstellingen, (semi)overheidsinstanties en bedrijven.

Heeft u het vermoeden dat er iets niet helemaal pluis is?

Ontvangt u signalen dat er medicijnen, sieraden of andere goederen bij u in de organisatie worden gestolen?
Of u weet bijna zeker dat een medewerker grensoverschrijdend gedrag vertoont, met alle schadelijke gevolgen van dien?
Meldt die ene medewerker zich wel erg vaak ziek en lijkt dit niet in de haak? 

Wat doet u dan?

U heeft een aantal keuzes.

  1. U kunt de politie bellen en aangifte doen. Het gevolg is dat er heel veel onrust ontstaat onder de medewerkers en de bewoners of cliënten.
  2. U kunt ook kiezen voor niets doen. Ik begrijp dat u dat overweegt. U wilt geen mensen onnodig beschuldigen, of u bent bang dat er een beerput wordt geopend. Ook weet u misschien niet hoe zo’n signaal aan te pakken om de juiste dingen te doen. Echter, als u niets doet ontstaat er ook heel veel onrust onder de medewerkers. Men vertrouwt elkaar niet meer.
  3. U heeft ook nog een derde keuze, namelijk werken aan een betrouwbare en integere afronding voor alle partijen. Schakelt u dan Los Bedrijfsrecherche in. Ik, Jan Los, eigenaar van LOS Bedrijfsrecherche, heb bij de overheid 40 jaar recherche ervaring opgedaan in onder andere inbraakteams, moordzaken, zedenzaken, bouwfraude en milieufraude. Inmiddels werk ik nu 5 jaar als bedrijfsrechercheur.

Wilt u op een discrete manier te werk gaan als er een dergelijk signaal in uw zorgorganisatie op u afkomt?

Wat kan Los Bedrijfsrecherche voor u doen?

Strategisch adviesgesprek

Samen nemen we uw casus door om te bepalen welke stappen strategisch de juiste zijn op dat moment. Als het bij dit gesprek blijft, ontvangt u van mij een afgerond advies met de nemen vervolgstappen.
Over het gesprek

Hulp bij moeilijk gesprek

Is er een klant, patiënt of familielid dat boos is over een voorval en bijvoorbeeld dreigt om de pers erbij te halen? Ik kan u ondersteunen bij een dergelijk moeilijk gesprek, zodat het gesprek voor alle partijen op een goede manier verloopt.
Over ondersteuning bij een lastig gesprek 

Geruisloos feitenonderzoek

We starten een feitenonderzoek op om samen met u het signaal helder te krijgen. Zo worden er geen onschuldige medewerkers of bewoners betrokken. U ontvangt een juridisch verantwoord rapport. Hierin zijn de bewijzen vastgelegd. Het rapport kunt u als fundament gebruiken in een eventuele vervolgprocedure.
Werkwijze

Wat kunt u van mij verwachten?

  • Ik maak verbinding met u en uw medewerkers. We werken samen aan een goede afronding voor alle partijen, in alle openheid en transparantie.
  • Geruisloos beweeg ik door uw organisatie. Ik ben niet herkenbaar als rechercheur, om zo het onderzoek niet te verstoren. 
  • Ik werk integer en nauwgezet, omdat ik wil voorkomen dat ik details over het hoofd zie. Dit kan vervelende consequenties hebben. Hier ben ik mij terdege van bewust. 
100%
Integer

In één adviesgesprek weet u wat u te doen staat.

Heeft u een onderbuikgevoel en wilt u graag laagdrempelig advies over welke vervolgstappen u het beste kunt nemen? Zodat het voor u en alle betrokkenen duidelijk is wat er nodig is? Dan is een adviesgesprek wat voor u. 

Ervaring van een zorginstelling


Frank
Directeur

Ik vermoedde dat er misstanden waren op het gebied van opslag en medicatie. Na intern onderzoek bleek dat één van onze medewerkers zich vermoedelijk schuldig maakte aan het wegnemen van medicatie. Gezien de zwaarte van de maatregelen die wij moesten gaan nemen (ontslag op staande voet) wilden wij onze bevindingen nogmaals laten onderbouwen door een neutraal extern onderzoek. Ik benaderde Los Bedrijfsrecherche op advies van onze advocaat die de juridische ontslag procedure van deze medewerker zou gaan voeren.

Vóórdat ik in contact kwam met Jan had ik geen ervaring met andere particuliere recherchebureaus, maar wel met de politie. Het voordeel bij Jan is dat ik het gevoel heb dat ik meer de regie in het onderzoek heb. Bij de politie heb ik niet altijd de indruk dat men begrijpt wat hierin belangrijk is.

We konden op basis van dit onderzoek een besluit nemen.

Jan Los en ik zijn samen dit hele traject ingegaan en het begrip samen heeft Jan ook waargemaakt. Hij heeft mij steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek. We hebben steeds samen de beslissingen genomen en hij heeft steeds geadviseerd welke gevolgen er aan de beslissingen zouden zitten.

Mijn ervaring met Jan is dat hij in staat is om wat wij in het eerste gesprek hebben besproken ook waar te maken, namelijk een betrouwbaar onderzoek uitvoeren en hiervan een rapportage te maken. Op basis daarvan konden wij een besluit nemen richting die medewerkster, omdat aangetoond was dat zij zich schuldig had gemaakt aan enig strafbaar feit.

Jan is betrouwbaar, transparant, integer en nauwgezet. Ik vond het mooi dat Jan zich verdiepte in mijn organisatie, in de werkwijzen en protocollen, in de cultuur en de mensen, hij maakte hier verbinding mee. Nu ik hem vaker inschakel zie ik dat Jan hier nu nog mensen tegenkomt die iets met hem te delen hebben, dat vind ik mooi. Daarmee heeft Jan zich ook daadwerkelijk verbonden met de belangen van de organisatie.


De visie van Los Bedrijfsrecherche

Een feitenonderzoek naar een geschil tussen de overheid en burgers – Casus: meervalkwekers
Criminelen en de COVID-19 pandemie
Financiële mishandeling van ouderen en de politie geeft niet thuis.
Het gemak waarmee men (te) grote hoeveelheden medicatie verstrekt
Seksueel overschrijdend gedrag in de zorg: onderzoek en aanpak
Werken tijdens ziekmelding: zo pakte Los Recherche deze casus aan

Contact

Los Bedrijfsrecherche
Naam: Jan Los
Telefoon: 06-51449253
E-mail: info@los-onderzoek.nl
Ik werk door het hele land.

Los Bedrijfsrecherche is aangesloten bij: 

Jan Los is aangesloten bij BPOB
Jan Los Bedrijfsrecherche is een door overheid erkend recherchebureau -  Jan Los
Jan Los Bedrijfsrecherche is een door overheid erkend recherchebureau -  Jan Los
Aangesloten bij Autoriteit Persoonsgegevens