Adviesgesprek in de zorg

Adviesgesprek zorg

Regelmatig vraagt een bestuurder van een zorginstelling of een directeur van een bedrijf mij wat hij of zij kan doen met een lastige casus. Hij heeft signalen ontvangen waar hij iets mee moet. 

Wegkijken is dan geen optie, er moet iets gebeuren. 

Alleen weet hij niet hoe hij de casus moet aanpakken en wat eventueel de gevolgen zijn van zijn handelen.
Een argument is ook dat hij geen fouten wil maken dat hem naderhand veel geld kan gaan kosten (denk aan ontslag op staande voet). Een laagdrempelige afspraak is dan de oplossing. Vaak volgt er wel een uitgebreid onderzoek, maar het komt ook voor dat het bij het eerste gesprek blijft.

In zo’n gesprek bespreken we het signaal en kijken we gezamenlijk naar de manier waarop het signaal sterker gemaakt kan worden. Uiteindelijk trekken we dan een conclusie. Soms is dat verder onderzoek. Soms gebeurt het ook dat het hierbij blijft.

Voorbeeld van een adviesgesprek in de zorg

Bij de directie (zoon en dochter van een kort daarvoor overleden directeur) van een kleine zorgorganisatie bestond het vermoeden dat :

- personeelsleden goederen wegnamen;
- zij oud materiaal te snel lieten vervangen door nieuwe en ze het oude meenamen;
- ze uren op papier maakten die ze eigenlijk niet behoefden te maken. 

De directie had zelf al zaken in de gaten gehouden en in de nachtelijke uren op de uitkijk gestaan of er zaken werden weggevoerd.

Uit mijn gesprek met hen bleek dat ze een naar onderbuik gevoel hadden, maar dat ze niets konden bewijzen.
Het bleek dat er geen sluitende administratie van inkoop, verkoop en voorraad was en dat materiaal nergens geregistreerd werd. Op deze manier was verlies of het aantonen niet vast te stellen, laat staan wie hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Ik heb ze geadviseerd om op dit moment eerst administratief de zaak onder controle te krijgen en dan nogmaals kijken of er wat ontvreemd werd.

Conclusie adviesgesprek

Door het gesprek wat ik met hen voerde heb ik hen duidelijkheid gegeven wat te doen met hun onderbuikgevoel. Het was na het gesprek voor hen duidelijk dat ze eerst zelf aan de slag moesten voordat ze andere maatregelen konden nemen. Op deze manier heb ik hen kunnen verlossen van een stuk frustratie en onzekerheid. Later bleek mij dat er geen verdenkingen meer waren. Mijn optreden beperkte zich tot dat ene gesprek.

Uit de gesprekken die ik met directies en bestuurders van zorginstellingen heb gevoerd is mij gebleken dat er in deze branche regelmatig bij dit soort signalen wordt ‘weggekeken’ omdat men niet duidelijk heeft hoe te handelen.

Adviesgesprek voor zorginstellingen

Als u ook een dergelijk probleem heeft, kunt u mij bellen. Vervolgens maken we een afspraak, bijvoorbeeld op een neutrale locatie buiten de instelling. In een twee uur durend gesprek verkennen we het probleem en zetten we samen een strategie uit. Na het gesprek weet u direct of en welke vervolgstappen u kunt zetten om uw probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Dit is voor alle betrokkenen een geruststellende gedachte.

Kosten:  €300,- excl. BTW en excl. reiskosten.

Contact

  • Hengelo gld
  • info@los-onderzoek.nl
  • 06-51449253