Los Bedrijfsrecherche
Deel op LinkedIn

Regelmatig spreek ik medewerkers binnen organisaties en ondernemingen. Ik leg ze dan wel de volgende stelling voor:

“Als jij er kennis van krijgt dat je collega geld of goederen van je baas mee neemt wat doe je dan?”

Vaak krijg ik dan de volgende antwoorden:

  • Niets, ik doe nietsartikelen_fotos_164030_800
  • Dat is een probleem van mijn baas
  • Ik ben geen verklikker
  • Ik werk hier nog maar net
  • Ik wil mijn baan niet kwijt
  • Het gaat hier om mijn chef

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar als ik dan de volgende vraag stel:

“Zou jij willen werken in een veilige en transparante werkomgeving?”

Dan zegt iedereen direct volmondig “JA”.

De praktijk leert dat hier een enorm groot verschil zit. Er zijn vele cursussen e.d. die ondernemers wijzen op het belang dat er maatregelen worden genomen om de integriteit binnen de organisatie te vergroten of de kans op fraude te verkleinen. Ondanks dat gaat het toch nog regelmatig fout waardoor er grote financiële- of imagoschade ontstaat. Daarmee gepaard gaan vaak ook onrust, emoties en een onveilig gevoel op de werkvloer. Ook bij de ondernemer hakt het er vaak diep in. Regelmatig blijkt uit feitenonderzoek dat de betrokkene al heel veel jaren voor de onderneming werkt, de onderneming goed kent en ook het volledige vertrouwen heeft van de leiding.

Onlangs onderzocht ik in opdracht interne diefstallen. Het vermoeden van de diefstallen was door een medewerkster na lang aarzelen gemeld aan haar chef. In het getuige-interview verklaarde zij o.a.: “Ik zat erg in mijn maag met het feit dat ik vermoedde dat een collega goederen weg nam. Ik wilde geen verklikker zijn maar wilde het ook niet zo voorbij laten gaan. Daarom heb ik een andere collega vertelt wat ik gezien had. Die steunde mij. De volgende dag heb ik mijn chef gebeld en uitgelegd wat ik vermoedde. Ik was enorm bang dat mijn chef er niets mee zou doen. Zij gaf mij echter direct het gevoel dat ze het serieus nam en met de manager zou gaan overleggen hoe dit op te pakken. Dat was voor mij een hele geruststelling. Nu alles achter de rug is ben ik blij dat ik het gemeld heb”.

In de workshop ‘Bewust wording van de oog- en oor functie’ neem ik de medewerkers mee in het bewust worden van hun eigen mogelijkheden om het integer handelen te vergroten en de kans op fraude te verminderen. Naast een stukje theorie, aangevuld met veel praktijkvoorbeelden, laat ik hen zien welke (grote) interne problemen zij kunnen voorkomen door elkaar al bij het constateren van een calamiteit hierop aan te spreken of het bij de leiding te melden en zich hier niet schuldig bij te voelen.

 

Bent u ook van mening dat de betrokkenheid van uw medewerkers bij uw onderneming vergroot kan worden en wilt u werken aan een (nog) veiligere en transparante werkomgeving bel dan Los Bedrijfsrecherche, telefoon 06-51449253.

About the Author Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

follow me on: