Los Bedrijfsrecherche
Deel op LinkedIn

Category Archives for Kennisbank

Begrippenlijst

FeitenonderzoekHet nagaan hoe zaken hebben gelopen of hebben plaats gevonden.RechercherenOnderzoeken, naspeuren of opsporen.Officier van JustitieJurist die werkt bij het Openbaar Ministerie en verantwoordelijk

Lees meer

Wat is pre-employment onderzoek?

​Wilt u zeker weten of u de juiste, integere persoon op een vertrouwelijke functie krijgt? En dat deze persoon over de juiste kwaliteiten beschikt?Of hebt u een medewerker die niet over de door hem gestelde

Lees meer

Wat is integriteit?

Integriteit is een persoonlijke eigenschap of karaktereigenschap van iemand. Een integer persoon is diegene die onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of vast houdt aan zijn of haar normen en waarden,

Lees meer

Wat is fraude?

Fraude is valsheid en/of bedrog. Fraude komt meest voor in administratieve trajecten.  

Lees meer

Wat is een feiten onderzoek?

Een feiten onderzoek is nagaan hoe zaken hebben gelopen of hebben plaats gevonden.

Lees meer

Wat is bedrijfsfraude?

Bij bedrijfsfraude of interne criminaliteit hebben we altijd te maken met strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen. Bedrijfsfraude gaat bijvoorbeeld over diefstal, verduistering,

Lees meer

Wat is integer gedrag?

Integer gedrag is doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Lees meer

Wat is vertrouwensbreuk?

Een vertrouwensbreuk is een door ernstige calamiteiten verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer. Dit ontstaat bijvoorbeeld na diefstal of verduistering.

Lees meer

Wat is precedentwerking?

Een precedentwerking is een voorval waarop men zich gaat beroepen als een nieuw vergelijkbaar geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.

Lees meer