Cultuur, gedrag en houding

Binnen zorginstellingen is al heel veel geregeld op het gebied van omgang van medewerkers met cliënten. Ook bestaan er naast de Cao-arbeidsvoorwaarden ook veel protocollen, werkinstructies, bedrijfsreglementen enz. Hierin zijn voorwaarden vastgelegd die er voor moeten zorgen dat o.a. de medicatie op een juiste manier wordt verstrekt, de gezondheid van de cliënt staat immers op het spel. Op de adequate uitvoering van al deze protocollen en regels wordt toezicht gehouden door in eerste instantie de zorginstelling zelf, daarnaast door huisartsen, apothekers en de Inspectie.

De zwakke schakel in dit geheel is en blijft de medewerker. Als de medewerker om de één of andere reden afwijkt van deze protocollen en regels ontstaat er een onveilige situatie. Dit kan zijn voor de cliënt, maar het kan ook zijn dat de medewerkers onderling een gespannen en onveilige werksituatie ervaren.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Grensoverschrijdend seksueel gedrag onderling. Leest u hier een casus over seksueel overschrijdend gedrag waar LOS Bedrijfsrecherche onderzoek verricht heeft.
  • Medewerkers die veranderingsprocessen boycotten en die door de ‘goedwillenden’ niet aangesproken wensen te worden. 

De gevolgen voor uw organisatie zijn vaak groot. Medewerkers melden zich ziek, krijgen een burn-out of nemen ontslag.  Ook kan de organisatie imagoschade oplopen.

Los Bedrijfsrecherche kan voor uw organisatie een onpartijdig neutraal feitenonderzoek uitvoeren om te achterhalen waar werkelijk het probleem zit zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.