21

februari

Diefstal in een woonzorgcentrum

Vermissing medicatie in een woonzorgcentrum

De directeur van een Woonzorgcentrum werd door een medewerkster van dat centrum op de hoogte gesteld van haar vermoeden dat er medicatie wordt vermist. Uit tellingen van deze medewerkster blijkt dat er op verschillende afdelingen van het centrum ‘slaapmedicatie’ wordt vermist. Dit medicijn is een ‘zo-nodig’ medicijn (wordt alleen op verzoek van de cliënt verstrekt). Dit houdt in dat deze medicatie in de normale doosjes wordt opgeslagen.

De medicatie in dit zorgcentrum wordt in 4 afgesloten ruimten opgeslagen en bewaard. Alleen verzorgenden die bevoegd zijn om medicatie te verstrekken hebben toegang tot deze ruimten. Overdag wordt met afsluitbare medicatiekarren rond gereden om de vaste medicatie aan de cliënten te verstrekken.

Alle verstrekkingen van medicatie dient door de bevoegde verzorgenden te worden uitgevoerd. En van elke verstrekking moet een aftekenlijst te worden geparafeerd. Alle medicatie die wordt verstrekt gebeurd op doktersrecept en het protocol dat toeziet op een ‘veilig medicatiebeleid’ is door de verstrekkende apotheek vastgesteld.

Opdracht

Nadat de casus uitgebreid met de directeur is besproken heb ik de opdracht gekregen om vast te stellen, uit feiten en omstandigheden, wie verantwoordelijk was voor het wegnemen van bedoelde medicatie, hoe lang dit al speelde, wat de omvang van deze calamiteit was en vervolgens het betrappen van de verantwoordelijke op heterdaad om te kunnen komen tot een ontslag op staande voet.

Uitgevoerde onderzoeken  

Omdat ik meer inzicht wilde hebben wanneer welke medicatie van welke cliënten werden ontvreemd heb ik de telstaten, aftekenlijsten, doktersrecepten en bestellijsten geanalyseerd. Hieruit bleek mij dat het al geruime tijd ‘aan de gang’ was, dat er medicatie van verschillende cliënten van verschillende afdelingen werden vermist maar dat het steeds om hetzelfde medicijn ging.

Daarnaast heb ik diverse verzorgenden als getuige geïnterviewd om te kijken in hoeverre de dagelijkse werkelijkheid afweek van de protocollen. Hierbij bleek dat veel verzorgenden nogal eens afweken van het protocol, zeker in de nachtdienst. Dit maakte de zaak niet sterker! In deze periode heb ik de meldende verzorgende dagelijks de medicatie laten tellen en de nieuwe aftekenlijsten laten controleren.

Als volgende stap heb ik uitdraaien uit het blogsysteem van de elektrische sloten van de deur van de voorraadruimten, de elektrische sloten van de kamerdeuren van de bewoners en de blogs van het alarmmeldingensysteem van de bewoners geanalyseerd. Dit om te controleren wie, wanneer en waar naar binnen ging en of er ook daadwerkelijk een alarmmelding van een bewoner aan ten grondslag lag.

Bevindingen

Uit de tellingen bleek dat er vooral in de weekenden veel medicatie werd weggenomen. En wel in de nachtdiensten. Verder bleek dat op de aftekenlijsten medicatie werd afgetekend terwijl die nacht er geen alarmmelding was geweest van de betreffende bewoner. Tevens kon ik vaststellen dat de vermissingen en foutieve aftekeningen zich concentreerden op twee medewerksters die in de nachtdiensten veel met elkaar dienst hadden. Per nacht waren er in het woonzorgcentrum twee verzorgenden in dienst.

Heimelijk cameratoezicht

Om duidelijk te krijgen of beide dames verantwoordelijk waren of slechts één betrokken was bij de diefstal van de medicatie is besloten om in de nachten dat deze twee dienst hadden een verborgen camera te plaatsen in de opslagruimte. Daarnaast lag hier de mogelijkheid om de verdachte op heterdaad te betrappen. Het resultaat hiervan was dat er prachtige beelden gemaakt werden van een uitgebreide diefstal die door één persoon werd uitgevoerd.

Confronterend gesprek over de diefstal in het woonzorgcentrum

De betrokken verzorgende is door mij, samen met een lid van het management, geconfronteerd met mijn bevindingen en de beelden. Op grond van het hele feitenonderzoek is de betrokken medewerkster ontslag op staande voet aangezegd en is er door de directeur bij de politie aangifte gedaan.

Recensie diefstal in woonzorgcentrum

Achtergrond

In ons verpleeghuis wonen zeer kwetsbare ouderen met veelal een dementieel ziektebeeld. Deze bewoners zijn afhankelijk van de goede zorgen van de medewerkers en vrijwilligers.

Helaas vond er op een afdeling een ernstig incident plaats waarbij een medewerker langdurig levensmiddelen meenam, bestemd voor de bewoners.

Collega’s vertrouwden de situatie niet en na overleg met o.a. de OR werd besloten tot plaatsing van camera’s. Helaas werd het vermoeden meerdere malen bevestigd en besloten we onze advocaat in te schakelen voor advies. Deze deed de aanbeveling om Los Bedrijfsrecherche in te schakelen.

Werkwijze bij diefstal

De werkwijze van Jan Los was zeer zorgvuldig, hij sprak met de leidinggevenden om een goede indruk te krijgen van wat er speelde. Vervolgens gaf hij advies om andere camera’s te plaatsen waarbij ter plekke meegekeken kon worden om uiteindelijk de medewerker op heterdaad te kunnen betrappen. Jan voerde gesprekken met alle betrokkenen en legde deze zorgvuldig vast.

Respectvolle, rustige aanpak

Uiteindelijk kwam hij ter plekke om te helpen observeren en als laatste deze medewerker te confronteren. Hij legde dit gesprek ook uitvoerig vast. De rustige, respectvolle aanpak waren prettig en succesvol. Een volledige bekentenis met handtekening van de medewerker in kwestie was het resultaat.

Je hoopt altijd dat deze acties niet nodig zullen zijn, maar wanneer dit toch het geval is, is de wijze van aanpak wel erg belangrijk. Wij hopen niet op een herhaling maar mocht het toch nodig zijn in de toekomst, dan zullen wij vol vertrouwen Jan Los wederom inschakelen!

- W. van A., woonzorgmanager -

Over de auteur

Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).