skip to Main Content
06-51449253

diensten

Jaarlijks hebben vele bedrijven, organisaties en overheden te maken met misstanden met betrekking tot de (interne) integriteit en criminaliteit. Naast financiële schade kan dit ook veel imago- en immateriële schade opleveren. Los Bedrijfsrecherche is door ervaring, kennis en inzet in staat u te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze voorvallen en risico’s.

Los Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in bedrijfsfraude en arbeidsrecht. Hierbinnen worden specifieke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van:

Bedrijfsfraude.
Bedrijfsfraude kan op vele manieren voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het oneigenlijk declareren van (privé)uitgaven, het declareren van niet gemaakte kosten of het aanpassen van documenten. Lees verder…

Diefstal en verduistering.
Werknemers verdienen het vertrouwen van hun werkgever. Maar dat vertrouwen wordt danig op de proef gesteld als spullen verdwijnen of als de kas niet klopt. Diefstal door personeel komt geregeld voor. Het zorgt naast financiële schade ook voor een slechte werksfeer en imagoschade bij klanten. Lees verder…

Corruptie en steekpenningen.
Corruptie of het aannemen van steekpenningen is in strijd met de bedrijfsethiek en integriteit van de organisatie en de betrokkenen. Het beschadigd de fundamenten van het recht. Veelal beschadigd het ook het imago van het bedrijf of organisatie en het vertrouwen in personen. Lees verder…

Verzuimfraude.
De verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsongeschikte medewerkers is een zware last die veel bedrijven op de schouders drukt. Vaak zijn de financiële gevolgen, de wettelijke zorgplicht en de tijdrovende re-integratietrajecten moeilijk te overzien. Het beoordelen of een medewerker zich terecht ziek heeft gemeld is een lastige zaak. Lees verder…

Schending van een concurrentiebeding.
Het is ontzettend vervelend als een (ex)werknemer overstapt naar een concurrent en daar alle kennis van uw bedrijf deelt. Of een eigen bedrijf opstart en klanten van uw bedrijf ‘meeneemt’. In het arbeidscontract heeft u daarom een concurrentiebeding opgenomen. Maar niet altijd houdt men zich hier aan. Lees verder…

Pre-employment onderzoek.
Bij het aannemen van nieuwe medewerkers die in het verleden een ‘twijfelachtige’ rol hebben gespeeld bij integriteitssituaties loopt uw bedrijf het risico dat dit tot een kans op herhaling leidt. Onder deze ‘twijfelachtige’ rol wordt niet alleen verstaan het niet integere gedrag zelf maar ook het niet op waarde schatten van en het adequaat handelen naar signalen van integriteitssituaties. Lees verder…

Back To Top