Bedrijfsfraude

]

Hebt u het idee dat uw bedrijfscijfers niet kloppen? Of zet u vraagtekens bij het declaratiegedrag van uw medewerker? Dan kan er sprake zijn van bedrijfsfraude.

Onder bedrijfsfraude wordt o.a. verstaan:

 • Het oneigenlijk declareren van (privé-)uitgaven
 • Het declareren van meer dan de gemaakte kosten
 • Prestaties die op papier ‘kloppend’ worden gemaakt11

Welke signalen kunnen op bedrijfsfraude wijzen:

 • Informatie van uw financiële afdeling
 • Informatie van uw accountant
 • Collega’s op de werkvloer spreken er over
 • Veel en onduidelijke declaraties
 • Informatie van klanten of leveranciers
 • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf:

 • Financiële schade
 • Imagoschade
 • Problemen met de Belastingdienst
 • Problemen met klanten en of leveranciers

Casus
Een rayonhoofd van een opdrachtgever zorgde voor het verwerven van werk, het maken van offertes, het begeleiden van het werk en de controle op medewerkers die het werk moesten uitvoeren. Na verloop van tijd kregen de opdrachtgever en de directeur van het bedrijf waar het werk was uitgevoerd grote onenigheid over nog openstaande facturen. Het ging om een groot bedrag. De directeur van het bedrijf waar het werk was uitgevoerd pareerde de mening van de opdrachtgever door aan te geven dat hij enkele credit-facturen had ontvangen. Na uitgebreid administratief-rechercheonderzoek van Los Bedrijfsrecherche bleek dat de credit-facturen vals waren opgemaakt op origineel blanco briefpapier van opdrachtgever. Door digitaal onderzoek in de zakelijke mailbox van het rayonhoofd werd geconstateerd dat er op initiatief van het rayonhoofd afspraken gemaakt waren met de directeur van het bedrijf waar het werk werd uitgevoerd om de credit-facturen op te maken en te versturen. Uit een achtergrond-onderzoek van het rayonhoofd bleek ons dat hij zich bij een eerdere werkgever ook schuldig had gemaakt aan factuurfraude. In een gesprek werd het rayonhoofd geconfronteerd met de geconstateerde feiten en gaf hij toe dat hij de fraude had gepleegd omdat hij financiële privéproblemen had.

Naar aanleiding van dit onderzoek kon opdrachtgever zijn imagoschade beperken door een regeling met het bedrijf, waar de werkzaamheden waren uitgevoerd, te treffen in plaats van een gerechtelijke procedure te starten om zijn geld te krijgen. Daarnaast heeft Los bedrijfsrecherche opdrachtgever advies/aanbevelingen verstrekt om dit soort risico’s zoveel mogelijk te mijden.