skip to Main Content
06-51449253

diefstal

Komt u er achter dat er bedrijfsgoederen of voorraden verdwijnen? Of dat een medewerker geld van de onderneming steelt? Dan kan er sprake zijn van (bedrijfs)diefstal of verduistering.

Onder diefstal / verduistering wordt o.a. verstaan:

  • Het wegnemen van geld voor privé-gebruik
  • Het wegnemen van (bedrijfs)voorraden voor eigen gebruik of om door te verkopen

Welke signalen kunnen op diefstal / verduistering wijzen:

  • Regelmatige vermissing van geld
  • Regelmatige vermissing van (bedrijfs)goederen of voorraden
  • Boekhoudkundige verschillen in voorraden
  • Informatie van medewerkers (geruchten)
  • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf:

  • Financiële schade
  • Vertrouwensbreuk
  • Er kan een precedentwerking van uitgaan

Casus
Een opdrachtgever had te maken met regelmatige verdwijning van bedrijfsvoorraden. Hij wist niet welke medewerker hiervoor verantwoordelijk was.  Hij deed hiervan aangifte bij de politie maar daar had het geen prioriteit en werd het niet opgepakt. Hierop werd Los Bedrijfsrecherche gevraagd onderzoek te doen. Uit een financieel-administratief onderzoek bleek vervolgend dat er steeds dure elektrische apparaten verdwenen uit de voorraad. Tevens werd vastgesteld welke medewerkers er mogelijk toegang hadden tot de voorraden. Door het plaatsen van verborgen camera’s bleek dat twee medewerkers van het bedrijf regelmatig, na werktijd, betreffende apparaten uit de voorraad haalden en deze in  het busje van één van die twee medewerkers afvoerden. Door observatie, om na te gaan waar vervolgens de apparaten werden uitgeladen, bleek dat deze bij een elektronicawinkel in de stad, op het achter-terrein van de winkel, in ontvangst werden genomen door de winkelier van die zaak.

Met de resultaten van het administratief onderzoek, de beelden van de verborgen camera’s en de uitgevoerde observaties, welke door Los Bedrijfsrecherche in een gedegen rapportage werden vastgelegd, werd de eerder gedane aangifte ondersteunt. De politie besloot de aangifte alsnog verder te onderzoeken waarbij ook de heler werd betrokken. Na afronding van deze casus heeft de opdrachtgever vervolgens zijn schade civielrechtelijk kunnen verhalen.

Back To Top