Diefstal / verduistering

Komt u er achter dat er bedrijfsgoederen of voorraden verdwijnen?
Of dat een medewerker geld van de onderneming steelt?
Dan kan er sprake zijn van (bedrijfs)diefstal of verduistering.

Onder diefstal / verduistering wordt o.a. verstaan:

  • Het wegnemen van geld voor privé-gebruik
  • Het wegnemen van voorraden voor eigen gebruik of om door te verkopen

Welke signalen kunnen op diefstal / verduistering wijzen?

  • Regelmatige vermissing van geld
  • Regelmatige vermissing van (bedrijfs)goederen of voorraden
  • Boekhoudkundige verschillen in voorraden
  • Informatie van medewerkers (geruchten)
  • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw organisatie?

Casus recherche bij diefstal

Een opdrachtgever had te maken met regelmatige verdwijning van voorraden. Hij wist niet welke medewerker hiervoor verantwoordelijk was.  Hij deed hiervan aangifte bij de politie, maar daar had het geen prioriteit en werd het niet opgepakt.


Hierop werd Los Bedrijfsrecherche gevraagd onderzoek te doen. Uit een financieel-administratief onderzoek bleek vervolgend dat er steeds dure elektrische apparaten verdwenen uit de voorraad. Tevens werd vastgesteld welke medewerkers er mogelijk toegang hadden tot de voorraden. Door het plaatsen van  verborgen camera’s  bleek dat twee medewerkers van het bedrijf regelmatig, na werktijd, betreffende apparaten uit de voorraad haalden. Deze voerden ze in het busje van één van die twee medewerkers af.


Door observatie, om na te gaan waar vervolgens de apparaten werden uitgeladen, bleek dat deze bij een elektronicawinkel in de stad, op het achter-terrein van de winkel, in ontvangst werden genomen door de winkelier van die zaak.


Met de resultaten van het administratief onderzoek, de beelden van de verborgen camera’s en de uitgevoerde observaties, welke door Los Bedrijfsrecherche in een gedegen rapportage werden vastgelegd, werd de eerder gedane aangifte ondersteund.

De politie besloot de aangifte alsnog verder te onderzoeken waarbij ook de heler werd betrokken. Na afronding van deze casus kon de opdrachtgever vervolgens zijn schade civielrechtelijk verhalen.

Het gemak waarmee men (te) grote hoeveelheden medicatie verstrekt
Aanpak bij diefstal of verduistering in uw zorginstelling
Diefstal in een woonzorgcentrum