skip to Main Content
06-51449253

pre

Wilt u zeker weten of u de juiste, integere persoon op een vertrouwelijke functie krijgt? En dat deze persoon over de juiste kwaliteiten beschikt? Hebt u een medewerker die niet over de door hem gestelde  kwaliteiten beschikt?

Onder een pre-employment onderzoek wordt o.a. verstaan:

 • Een onderzoek dat wordt ingesteld vóórdat een medewerker in dienst treedt. B.v. onderzoek naar certificaten/diploma’s en werkervaring
 • Een onderzoek dat betrekking heeft op een reeds in dienst zijnde medewerker. Door een achtergrondonderzoek kan diens verleden en omgeving in kaart worden gebracht

Welke signalen geven aan dat een pre-employment onderzoek zinvol is:

 • Het zeker willen zijn van de kwaliteiten en ervaring van een aan te nemen werknemer
 • Klachten vanuit de werkomgeving over aanwezige competenties
 • Signalen over gemaakte fouten
 • Informatie van buiten de werkomgeving
 • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf:

 • Een belangrijke positie in het bedrijf wordt ingenomen door een verkeerde persoon
 • Kosten en tijdverspilling voor het plaatsen van een vervangende juiste persoon op die positie
 • Mogelijk imagoschade
 • Gevaar voor de continuïteit van het bedrijf

Casus
Een middelgrote onderneming had de functie van Hoofd financiële administratie vacant. Uit de sollicitatieprocedure kwam een mogelijke kandidaat naar voren. De directie van het bedrijf wilde echter op zeker spelen voor die functie en besloot een onderzoek te laten doen naar de werkervaring, kwaliteit en achtergrond van de kandidaat. Los Bedrijfsrecherche kreeg de opdracht een achtergrond-onderzoek uit te voeren naar de kandidaat. Uit gesprekken met vorige werkgevers en medewerkers bleek dat de kandidaat bij een vorige werkgever geld had ontvreemd door met valse facturen te werken. Destijds was daar geen aangifte van gedaan bij de politie maar wel om die reden afscheid van hem genomen. De kandidaat had hierover niets verteld tijdens de sollicitatiegesprekken. Op grond van het achtergrond-onderzoek besloot de onderneming deze kandidaat niet te nemen.

Back To Top