skip to Main Content
06-51449253

concurentie

Hebt u het vermoeden dat uw medewerker bewust bedrijfsinformatie doorspeelt aan de concurrent, zodat u wordt benadeeld? Of krijgt u signalen dat een ex-medewerker, tegen eerder vastgelegde afspraken in, dezelfde producten of diensten levert als uw onderneming? Dan kan het zijn dat er in strijd met een concurrentiebeding wordt gehandeld.

Onder een concurrentiebeding wordt o.a. verstaan:

 • De schriftelijke vastgelegde afspraken tussen bedrijf en medewerkers
 • Die gaan over de wijze waarop met bedrijfsinformatie of producten wordt omgegaan
 • Of die gaan over het omgaan met het leveren van diensten na het beëindigen van een dienstverband

Welke signalen kunnen op een schending van het concurrentiebeding wijzen:

 • Als u informatie krijgt dat uw specifieke producten ook door niet-werknemers worden geleverd of aangeboden
 • Als u merkt dat uw concurrent over uw specifieke bedrijfsinformatie beschikt
 • Als er plotseling veel vaste klanten ‘weglopen’
 • Informatie van andere medewerkers
 • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf:

 • Financiële schade
 • Imagoschade
 • Mogelijke precedentwerking

Casus
Een medewerkster van een kapsalon nam ontslag. Zij was door de kapsalon opgeleid tot een allround kapster. In haar arbeidsovereenkomst was opgenomen dat indien zij weg zou gaan zij het kappersvak minstens een half jaar niet zou mogen uitvoeren. De eigenaresse van de kapsalon merkte dat in de maand na het vertrek er plotseling veel vaste klanten niet meer kwamen. Dit leverde veel financiële schade op. Nadat Los Bedrijfsrecherche  opdracht had gekregen dit te onderzoeken bleek dat de ex-medewerkster vanaf het moment dat zij ontslag had genomen met een eigen kapsalon was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit interviews van een aantal wegblijvende klanten bleek dat de ex-medewerkster in de laatste maanden dat zij voor opdrachtgeefster had gewerkt al had verteld dat zij voor zichzelf zou beginnen en hen gevraagd had om ‘over te stappen’ en met haar mee te gaan. Met de door Los Bedrijfsrecherche opgemaakte rapportage van de onderzoeksfeiten kon de salon civiele maatregelen nemen.

Back To Top