skip to Main Content
06-51449253

verzuimfraude

Hebt u het vermoeden dat uw medewerker niet ‘echt’ ziek is. Of krijgt u signalen dat uw medewerker elders werkt of van veel vrije tijd geniet? Dan kan er mogelijk sprake zijn van verzuimfraude.

Onder verzuimfraude wordt o.a. verstaan:

 • Een medewerker die zich herhaaldelijk of langdurig ziek meldt
 • Een medewerker die onterecht (bijzonder) verlof opneemt
 • Een medewerker die elders werkt maar verzuimt bij u te werken

Welke signalen kunnen op verzuimfraude wijzen:

 • Als een medewerker vaak of langdurig ziek is
 • Collega’s op de werkvloer spreken erover
 • Signalen van buiten het bedrijf
 • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf:

 • Financiële schade
 • Het integriteitsgevoel van uw personeel staat onder druk
 • Vertrouwensbreuk
 • Er kan een precedentwerking van uit gaan

Casus
Betrokkene X meldde zich in een korte periode voor de derde maal ziek. Bij de twee vorige ziekmeldingen constateerde de bedrijfsarts, na twee weken ziek zijn, dat X op dat moment niet (meer) ziek was. Het onderbuikgevoel gaf aan dat het hier niet goed zat. Op de werkvloer ging het gerucht onder het overige personeel dat betrokkene bij zijn broer in de bouw kluste. Bij de derde melding werd direct Los Bedrijfsrecherche ingeschakeld. Door observaties bleek dat X  ’s morgens vroeg naar de woning van zijn broer, elders in de stad, ging. Geconstateerd werd dat X hele dagen bezig was met de bouw van een schuur. De activiteiten van X werden vastgelegd op foto. Vervolgens werd X in een daaropvolgend gesprek geconfronteerd met de geconstateerde onderzoeksfeiten. X gaf in dit gesprek toe dat hij ook de vorige keren dat hij zich ziek had gemeld niet echt ziek was geweest. Met een door Los Bedrijfsrecherche opgemaakte rapportage over de onderzoeksfeiten kon afscheid van X worden genomen.

Back To Top