verzuimfraude

Hebt u het vermoeden dat uw medewerker niet ‘echt’ ziek is? Of krijgt u signalen dat uw medewerker elders werkt of van veel vrije tijd geniet? Dan kan er mogelijk sprake zijn van verzuimfraude.

Onder verzuimfraude wordt o.a. verstaan:

  • Een medewerker die zich herhaaldelijk of langdurig ziek meldt
  • Een medewerker die onterecht (bijzonder) verlof opneemt
  • Een medewerker die elders werkt maar verzuimt bij u te werken

Welke signalen kunnen op verzuimfraude wijzen:

  • Als een medewerker vaak of langdurig ziek is
  • Collega’s op de werkvloer spreken erover
  • Signalen van buiten het bedrijf
  • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Welke schade levert dit op voor uw bedrijf?

Casus 1. Onterechte ziekmelding

Betrokkene X meldde zich in een korte periode voor de derde maal ziek. Bij de twee vorige ziekmeldingen constateerde de bedrijfsarts, na twee weken ziek zijn, dat X op dat moment niet (meer) ziek was. Het onderbuikgevoel gaf aan dat het hier niet goed zat. Op de werkvloer ging het gerucht onder het overige personeel dat betrokkene bij zijn broer in de bouw kluste. Bij de derde melding werd direct Los Bedrijfsrecherche ingeschakeld. 


Door observaties bleek dat X  ’s morgens vroeg naar de woning van zijn broer, elders in de stad, ging. Geconstateerd werd dat X hele dagen bezig was met de bouw van een schuur. De activiteiten van X werden vastgelegd op foto. Vervolgens werd X in een daaropvolgend gesprek geconfronteerd met de geconstateerde onderzoeksfeiten. X gaf in dit gesprek toe dat hij ook de vorige keren dat hij zich ziek had gemeld niet echt ziek was geweest. Met een door Los Bedrijfsrecherche opgemaakte rapportage over de onderzoeksfeiten kon afscheid van X worden genomen.

Casus 2. Tijdens ziekmelding Werken bij een andere instelling

Aanleiding: ziekmelding wegens burn-out

De advocaat van opdrachtgever bracht mij in verbinding met opdrachtgever. Eén van de medewerkers in de beveiliging had zich onlangs ziek gemeld wegens een burn-out. Na enkele dagen heeft opdrachtgever hem een appje gestuurd en gevraagd hoe het ging. Als reactie kreeg hij terug dat hij nog niet kon werken en pas over 6 weken bij de bedrijfsarts moest komen. Ook had hij een afspraak gemaakt bij een psychiater.


Vermoeden: Dienstauto andere instelling

Van een medewerker van opdrachtgever hoorde hij dat betrokkene bij hem thuis voor de deur een bedrijfsauto had staan van een andere instelling. Betrokkene ging hier dagelijks mee weg.  Toen hij dit hoorde kreeg hij wel heel sterk het vermoeden dat betrokkene voor een andere instelling werkte tijdens zijn ziekmelding.


Lees hier hoe Los Bedrijfsrecherche deze casus heeft opgelost.

Recensie verzuimfraude


Problemen met een werknemer

De reden dat ik klant geworden ben bij jou is dat ik problemen had met een werknemer. Ik had op een gegeven moment niet meer het vertrouwen in hem dat hij eerlijk naar mij is geweest. Ik ben op aanbeveling van mijn advocaat bij jou terecht gekomen.

Ik verwachtte van het eerste gesprek dat er een plan van aanpak gemaakt zou worden door jou naar aanleiding van mijn informatie. Ik was benieuwd hoe je dit zou gaan aanpakken. Ik ben van mening dat je dit op een goede manier hebt aangepakt.

Ik had geen twijfels om met jou in zee te gaan. Het voelde gelijk goed.

Mijn ervaringen met jou zijn goed. Je kwam met verslagen, je deed wat je zei, je deed zelf een aantal suggesties om te doen. We zijn op die manier verder gegaan. Voor mij was dat een prettige manier van werken.

Ik had ook het gevoel dat ik tijdens het proces voldoende door jou ben geïnformeerd.

Ik heb tot op heden geen ervaringen met andere bedrijfsrecherchebureaus. Ik heb wel ervaring met het werken met de politie. Dit is echt een heel groot verschil. Jouw manier van werken is veel persoonlijker dan dat van de politie. Je moet je ook altijd nog maar afvragen of die iets gaan doen.

Wat het onderzoek van jou concreet heeft opgeleverd is lastig te zeggen omdat het geen afgerond onderzoek is geworden. Ik ga die medewerker morgen confronteren met alle bevindingen en daarin zullen de door jou opgenomen verklaringen zeer zeker positief in meewerken.

Ik zou jou zeker bij anderen aanbevelen als het zo uitkomt. Als ik in de toekomst weer een probleem heb in mijn organisatie ga ik je zeker bellen.

Directeur D. v.d. L.