19

februari

Financiële mishandeling van ouderen

Het doen van aangifte bij de politie.

Velen zal het wel eens overkomen zijn: je wordt slachtoffer of bent getuige van een strafbaar feit. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je portemonnee wordt gestolen of je auto wordt vernield. Het ene geval is uiteraard ernstiger dan het andere maar op het moment dat zoiets gebeurt wil je het graag aankaarten bij de bevoegde instanties. Dan is het logisch dat je aangifte wil doen!

Wat is een aangifte precies?

‘Een ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen’. Een aangifte is een kennisgeving aan de daartoe bevoegde instantie dat er een strafbaar feit is gepleegd. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering.

Dit houdt echter wel in dat er pas na het begaan van het strafbaar feit aangifte gedaan kan worden. De politie kan de aangifte dus pas opnemen nadat het feit is gepleegd.

Wie mag aangifte doen?

Uit de bewoordingen ‘een ieder die kennis draagt’ in het eerder genoemde wetsartikel kan opgemaakt worden dat niet alleen slachtoffers van misdrijven of overtredingen aangifte mogen doen. Ook getuigen mogen deze aangifte doen.

Het gaat erom dat je wetenschap hebt van het gepleegde feit. Je kan zelf aangifte doen maar kan dit ook met een bijzondere volmacht door een familielid of vriend laten doen. Dit is voor ouderen en mensen die niet (meer) handels bekwaam zijn zeker van toepassing. Deze mensen staan vrijwillig of verplicht onder bewind. De bewindvoerder kan dan de aangifte bij de politie doen.

Is de politie verplicht om de aangifte op te nemen?

In principe is de politie verplicht uw aangifte op te nemen als er sprake is van een kwestie die onder het strafrecht valt. We hebben allemaal wel eens gehoord of meegemaakt dat de politie niet bereid was om een dergelijke aangifte op te nemen. Redenen hiervoor waren o.a. ‘te druk’, ‘te lage pakkans’, ‘andere prioriteiten’ enz. Overkomt u dat dan kunt u een brief schrijven naar de hoofdcommissaris of de Officier van Justitie. Zij kunnen dan zelf de aangifte opnemen.

Wat is het belang van het doen van aangifte?

Als u aangifte doet bij de politie dan krijgt u hiervan een proces-verbaal. Dit hebt u bijvoorbeeld bij diefstal uit uw auto, diefstal van uw fiets, winkeldiefstal, vernielingen enz. nodig voor uw verzekering.

Daarnaast is het doen van aangifte belangrijk om dat dit het startpunt is voor een onderzoek door de politie. In de zorgsector maak ik het vaak mee dat, bijvoorbeeld bij diefstal van medicatie door een medewerker, door de directie/bestuur van de zorginstelling hiervan aangifte wordt gedaan. De bedoeling is dan vaak dat deze medewerker wordt geregistreerd op een strafblad zodat, indien hij wordt ontslagen, hij niet weer direct bij een andere instelling aan het werk kan komen. Middels het aanvragen van een VOG-verklaring komt zijn handelen dan naar voren en wordt op deze manier de sector beschermd.

Financiële mishandeling van ouderen

Onlangs werd in het tv-programma Meldpunt aandacht besteed aan het feit dat in Nederland ongeveer 200.000 ouderen slachtoffer worden van mishandeling. In 30.000 gevallen hiervan ging het om financiële mishandeling.

Voorval 1.

Aan het woord kwam een 88 jarige vrouw die na het overlijden van haar man zelfstandig haar administratie bijhield. Op het moment dat zij hiertoe niet meer in staat was heeft ze dit overgegeven aan haar jongste zoon. Op enig moment vind haar kleindochter (dochter van een andere zoon) een stapel brieven bij haar in huis. Hiertussen zaten dagvaardingen om bij een rechtbank te verschijnen omdat rekeningen niet betaald zouden zijn. Kleindochter heeft vervolgens informatie bij de bank opgevraagd. Uit de stukken bleek toen dat de zoon van mevrouw al langere tijd haar pensioengeld liet overmaken naar zijn eigen rekening. Dit gebeurde stelselmatig direct na het gestort krijgen van dit pensioengeld. Op deze manier heeft hij ongeveer € 75.000,- weggenomen. Daarnaast was er inmiddels een schuld opgebouwd van omstreeks € 12.000,-.

De kleindochter is vervolgens naar de politie gegaan om namens haar oma hiervan aangifte te doen.

Bij de politie kreeg zij als antwoord:

“De aangifte kan niet worden opgenomen omdat er geen strafbaar feit is gepleegd. Het is niet vervolgbaar omdat het civiel rechtelijk is”.

Hier is echter wel degelijk sprake van een strafbaar feit, dit is een duidelijk geval van verduistering! De reden waarom de politie de aangifte niet wilde opnemen laat zich raden. In een latere reactie aan medewerkers van Meldpunt werd toegegeven dat deze handelswijze niet correct was.

Veel mensen denken dat een civielrechtelijke procedure niet naast een strafrechtelijke procedure kan lopen. Dit is echter een misverstand. Beide procedures kunnen prima naast elkaar lopen.

Voorval 2.

Vervolgens kwam een ouder echtpaar aan het woord i.v.m. een geval van beleggingsfraude met bitcoins. Het echtpaar had wat geld en wilde hiervan een camper kopen om te gaan reizen en wat van de wereld te zien. De man had op internet op een advertentie geklikt om te investeren in bitcoins en had € 6.000,- overgemaakt.

Kort daarna werden ze gebeld met de mededeling dat dit investeringsbedrijf er vandoor was met hun geld maar dat zij een organisatie waren die hun geld wel wilden opsporen. Moesten ze wel eerst weer geld overmaken. Vervolgens werden ze diverse keren gebeld en kregen zij de indruk dat deze mensen echt te vertrouwen waren en dat ze spraken namens een bank. Uiteindelijk hebben ze diverse keren geld overgemaakt en is dit opgelopen tot een bedrag van omstreeks € 80.000,- voordat ze door kregen dat ze waren opgelicht.

Uiteraard hebben deze mensen ook geprobeerd aangifte te doen van deze oplichting bij de politie.

Daar kregen ze te horen:

“Hier kunnen we niets aan doen, jullie hebben dit zelf gedaan”.

De aanschaf van de camper zat er niet meer in!

Gezien de omstandigheden kunnen we aannemen dat hier een hele organisatie achter zit. Natuurlijk is het zo dat dit echtpaar zelf betaald heeft maar de manier waarop dit gebeurt doet vermoeden dat de niet de enige en laatste keer is en het zeker een onderzoek naar oplichting rechtvaardigt.

Dit zijn twee duidelijke gevallen waarbij een burger door de politie met een kluitje in het riet is gestuurd. Dit is voor iedereen zeer vervelend maar als dit oudere weerloze mensen betreft is het wel heel schrijnend.

Wat bedrijfsrecherche voor u kan doen?

Ik heb als Los Bedrijfsrecherche meerdere malen feitenonderzoeken uitgevoerd waarvan de opdrachtgever uiteindelijk aangifte wilde doen bij de politie. Deels vanwege de ernst van de zaak maar deels ook om de branche te beschermen tegen dit soort kwaadwillende medewerkers.

Ik hoor vaak van opdrachtgevers dat zij het doen van aangifte niet zo zien zitten vanwege het onbegrip bij de politie, de ondeskundigheid aan de balie, het gedoe erom heen enzovoort.

Op het moment dat ik een feitenonderzoek heb uitgevoerd maak ik van mijn bevindingen een rapportage op. Hierin zijn de bewijzen vastgelegd. Op het moment dat dit is afgerond kan de opdrachtgever met dit rapport onder de arm de aangifte gaan doen. Vaak vergezel ik de opdrachtgever of doe namens hem aangifte.

Vanuit mijn historie bij de politie en het al hebben uitgevoerd van het feitenonderzoek weet ik de politie ‘te overtuigen’ bij het doen van de aangifte om deze ook op te nemen.

Over de auteur

Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).