Kader

Los Bedrijfsrecherche werkt volgens de Privacygedragscode, opgesteld, conform artikel 23a van de Regeling Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). 

Los Bedrijfsrecherche heeft een klachtenregeling vastgesteld op grond van artikel 19 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. 

Op de overeenkomsten tussen Los Bedrijfsrecherche en de opdrachtgever zijn voor de dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden algemene voorwaarden van toepassing. 

Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Recherchebureau. Los Bedrijfsrecherche werkt met medewerkers die in het bezit zijn het diploma Particulier Onderzoeker en een door de politie Regio Noord- en Oost Gelderland afgegeven verklaring dat zij voldoen aan de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid.

Los Bedrijfsrecherche is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd, hetgeen waarborgt dat de bevoegdheid en legitimiteit van het verwerken van persoonsgegevens op een verantwoorde wijze plaats vindt. Los Bedrijfsrecherche is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en lid van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus.

KVK Bedrijfsrecherche

Kamer van Koophandel. Los Bedrijfsrecherche is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60945257.
Vergunningen en keurmerken. Los Bedrijfsrecherche heeft een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het in stand houden van een Particulier Recherchebureau en is hiermee bevoegd om in opdracht van derden rechercheonderzoeken uit te voeren. De vergunning, als bedoeld in art. 2 lid 1 WPBR, is bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie geregistreerd onder nummer POB 1480.
Vpb. Los Bedrijfsrecherche leeft de door de Vpb opgestelde privacygedragscode na, conform art. 23a van de regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.
Politie. De medewerkers van Los Bedrijfsrecherche zijn in het bezit van het diploma Particulier Onderzoeker. Zij voldoen aan de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid, waarover een verklaring is afgegeven door de politie Regio Noord- en Oost Gelderland conform art. 7 lid 2 WPBR. De medewerkers zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs Particulier Onderzoeker, dat is afgegeven door de korpschef politie Regio Noord- en Oost Gelderland conform art. 9 lid 8 WPBR.
Autoriteit Persoonsgegevens. Los Bedrijfsrecherche is conform art. 27 WBP geregistreerd bij het de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer “Recherche registratie m1581973”. Deze registratie waarborgt de bevoegdheid en legitimiteit voor het op een verantwoorde wijze verwerken van persoonsgegevens.
BPOB. Los Bedrijfsrecherche is lid van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Contact

  • Hengelo gld
  • info@los-onderzoek.nl
  • 06-51449253