Los Bedrijfsrecherche
Deel op LinkedIn

Wat is pre-employment onderzoek?Wilt u zeker weten of u de juiste, integere persoon op een vertrouwelijke functie krijgt? En dat deze persoon over de juiste kwaliteiten beschikt?

Of hebt u een medewerker die niet over de door hem gestelde kwaliteiten beschikt?

Wat verstaan we onder een pre-employment onderzoek?

Onder een pre-employment onderzoek wordt o.a. verstaan:

 • Een onderzoek dat wordt ingesteld vóórdat een medewerker in dienst treedt, bijvoorbeeld een onderzoek naar certificaten/diploma’s en werkervaring.
 • Een onderzoek dat betrekking heeft op een reeds in dienst zijnde medewerker. Door een achtergrondonderzoek kan diens verleden en omgeving in kaart worden gebracht.
Pre-employment onderzoek

Bij welke signalen is een pre-employment onderzoek zinvol? 

Welke signalen geven aan dat een pre-employment onderzoek zinvol is?

 • Het zeker willen zijn van de kwaliteiten en ervaring van een aan te nemen werknemer
 • Klachten vanuit de werkomgeving over aanwezige competenties
 • Signalen over gemaakte fouten
 • Informatie van buiten de werkomgeving
 • Andere ‘onderbuikgevoelens’

Schade aan uw bedrijf bij niet ingaan op signalen

Als u niet ingaan op de signalen, kan dit schade aan uw instelling opleveren. 

Denkt u dan bijvoorbeeld aan:

 • Een belangrijke positie in het bedrijf wordt ingenomen door een verkeerde persoon
 • Kosten en tijdverspilling voor het plaatsen van een vervangende juiste persoon op die positie
 • Mogelijk imagoschade
 • Gevaar voor de continuïteit van het bedrijf

1. Casus waarin een pre employment onderzoek zijn waarde leverde

Een middelgrote zorginstelling had de functie van Hoofd financiële administratie vacant. Uit de sollicitatieprocedure kwam een mogelijke kandidaat naar voren. De directie van het bedrijf wilde echter op zeker spelen voor die functie en besloot een onderzoek te laten doen naar de werkervaring, kwaliteit en achtergrond van de kandidaat. 


Los Bedrijfsrecherche kreeg de opdracht een achtergrond-onderzoek uit te voeren naar de kandidaat. Uit gesprekken met vorige werkgevers en medewerkers bleek dat de kandidaat bij een vorige werkgever geld had ontvreemd door met valse facturen te werken. Destijds was daar geen aangifte van gedaan bij de politie, maar wel om die reden afscheid van hem genomen.

De kandidaat had hierover niets verteld tijdens de sollicitatiegesprekken.


Op grond van het achtergrond-onderzoek besloot de instelling deze kandidaat niet te nemen.

About the Author Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

follow me on: