Ondersteuning bij lastige gesprekken in de zorg

Het komt regelmatig voor dat ik gebeld word door een directeur van een zorginstelling die met een probleem zit. In de zorginstelling heeft bijvoorbeeld een voorval plaats gevonden en de familie van de bewoner stelt de zorginstelling aansprakelijk voor de schade. Ze claimen een vergoeding van de directeur en als hij hier niet aan voldoet ondersteunen ze deze eis met het inlichten van de pers.

En dan met name het kenbaar maken van misstanden in deze zorginstelling, het slechte toezicht en verzorging enz. De directeur zit met de handen op de rug en is bang voor o.a. imago schade, hetgeen minder bewoners zal opleveren. Daarnaast zal de Inspectie geneigd zijn uitgebreid onderzoek te doen in de zorginstelling.

Voorbeeld

Een zoon van een demente oude dame komt regelmatig bij zijn moeder op bezoek. Op enig moment merkt hij iets aan de gouden halsketting van zijn moeder. Aan de ketting zit een medaillon. Het medaillon zit nog aan de ketting maar de gouden ketting is verwisseld voor een nepketting.

De stelling van de zoon is dat de zorginstelling de zorg heeft over zijn moeder, dus verantwoordelijk is voor deze verwisseling en dus de ketting moet vergoeden. Daarnaast wijst hij naar een medewerkster die de ketting gestolen zou hebben. Zijn argument hiervoor was dat hij kortgeleden deze medewerkster had aangesproken op de tekortschietende verzorging van zijn moeder. Hij had toen een grote mond van die verzorgster gekregen. Zij zou het wel gedaan hebben.

Gesprek

Vervolgens is de zoon door de directeur uitgenodigd voor een gesprek waar ik ook bij aanwezig was. De zoon kreeg alle gelegenheid zijn standpunten toe te lichten. Daarna heeft de directeur uitleg gegeven over de manier van werken binnen de instelling, het extra verzekeren van sieraden bij binnenkomst van bewoners, het onderzoeken binnen het gebouw op eventuele meerdere soortgelijke voorvallen enz. Als laatste heb ik vanuit mijn recherche ervaring uitleg gegeven over de mogelijkheden van het opstarten van een waarheidsvindend onderzoek.

Tegen de door de zoon aangewezen medewerkster waren verder totaal geen signalen van enige betrokkenheid bij het wegnemen van de ketting. Al met al waren er geen feiten en/of omstandigheden die het konden rechtvaardigen dat tegen deze persoon een onderzoek zou worden opgestart.

Ondersteunend gesprek in de zorg - onderzoek

Conclusie

Door het voeren van dit gesprek en mijn aanwezigheid hierbij had de zoon zeker de indruk gekregen dat de directeur er alles aan heeft gedaan om duidelijkheid in deze casus te krijgen. Juist door er een bedrijfsrechercheur bij te halen kreeg de zoon ook de indruk dat hij serieus genomen werd en dat de zorginstelling dit zeker niet wilde verdoezelen. Voor de directeur betekende mijn aanwezigheid en expertise zeer zeker een ondersteuning in een lastige casus.

Mijn aanbod

Ik kan u ondersteunen bij een dergelijk moeilijk gesprek. Belt u gerust om uw vraag te bespreken.

Contact

  • Hengelo gld
  • info@los-onderzoek.nl
  • 06-51449253