17

februari

Onderzoek en de coronacrisis

Uitkeringen en tegemoetkomingen

In deze tijd van de coronacrisis komen heel veel mensen in (financiële) problemen. Door de overheid worden deze mensen noodgedwongen en zeer terecht geholpen met diverse regelingen. We kennen oa de éénmalige uitkering van € 4.000, -, de TOGS-regeling en de NOW-tegemoetkoming voor loonkosten van werknemers.Op zich ook prima. Maar er zijn ook criminelen te vinden op de plekken waar geld te verdienen is.

Binnen gemeenten wordt gewaarschuwd voor dit soort lieden die gebruik maken van katvangers, geldezels en dekmantelbedrijven. Zij weten handig gebruik te maken van de angst en de kwetsbare positie waarin iemand verkeerd. Blijf dus alert bij het aanvragen van deze regelingen als u dit door een ander laat doen!

Maar er zijn ook criminelen te vinden op de plekken waar geld te verdienen is.

Zij weten handig gebruik te maken van angst en een kwetsbare positie.

Europol

Wereldwijd is er ook van alles aan de hand. Door EUROPOL werd op vrijdag 27 maart 2020 in een persbericht een rapport gepresenteerd met een studie over de laatste criminele ontwikkelingen van het COVID-19 in de EU.

Criminelen hebben deze crisis snel aangegrepen om hun werkwijzen aan te passen op de genomen maatregelen. Ook worden nieuwe activiteiten ontplooid. Volgens het persbericht zijn factoren die aanleiding geven tot wijzigingen in misdaad en terrorisme onder meer:

–  Grote vraag naar bepaalde goederen, beschermingsmiddelen en farmaceutische producten;

– Verminderde mobiliteit en stroom mensen door en naar de EU;

– Burgers blijven thuis en telewerken steeds meer, vertrouwend op digitale oplossingen;

– Beperkingen aan het openbare leven zullen sommige criminele activiteiten minder zichtbaar maken en naar huis en online plaatsen verplaatsen;

Angst en angst die kwetsbaarheid voor uitbuiting kunnen creëren.

Uit de Europolstudie blijkt dat er sprake is van vier belangrijke misdaadgebieden, met name:

  • Cybercriminaliteit . Het aantal cyberaanvallen tegen organisaties en individuen is aanzienlijk en zal naar verwachting toenemen.
  • Fraude . Fraudeurs hebben de bekende fraudesystemen zeer snel aangepast om te profiteren van de angsten van de slachtoffers tijdens de crises.
  • Vervalsing goederen. De verkoop van nagemaakte gezondheids- en hygiëneproducten, evenals persoonlijke beschermingsmiddelen en vervalste farmaceutische producten is sinds het uitbreken van de crisis talrijker geworden.
  • Georganiseerde eigendom misdaad .

Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol : “Hoewel veel mensen zich inzetten om deze crisis te bestrijden en de slachtoffers te helpen, zijn er ook criminelen die de kansen om de crisis uit te buiten, snel hebben benut. Dit is onaanvaardbaar: dergelijke criminele activiteiten tijdens een volksgezondheidscrisis zijn bijzonder bedreigend en kunnen reële risico’s met zich meebrengen voor mensenlevens ”.

Misstanden dicht in de buurt

Europol heeft het in haar studie over de grote internationale criminaliteit. Maar laten we ons niet vergissen. Ook in ons land, in onze regio en onze woonplaatsen staan ​​bedrijfspanden nagenoeg leeg, werken veel mensen thuis via digitale verbindingen en zijn veel normale inkoopprocedures, betaalbaarstelling van facturen enzoorts nu anders geregeld. Vaste procedures zijn in goed vertrouwen nu gedeeltelijk losgelaten.

Uit gesprekken met ondernemers en zorgmanagers blijkt mij dat er nu zoveel aandacht uitgaat naar het gezond houden van medewerkers en cliënten dat men noodgedwongen minder aandacht heeft voor deze procedures. Er zijn er zelfs die spreken van chaotische toestanden waarbij er nauwelijks zicht is op wat er gebeurd.

Aan wat voor soort zaken kan je dan denken als ondernemer / zorgmanager?

1. Diefstal. Heel veel kantoorpanden of bedrijven zijn nagenoeg leeg of is er sprake van een aangepast werkrooster. Voor degenen die wel aanwezig zijn kan de verleiding groot zijn om toch iets van het bedrijf mee te nemen.

2. Factuurfraude. Doordat veel facturen onder een minder strenge controle betaalbaar worden gesteld en er wordt uitgegaan van goed vertrouwen kan dit wel eens beschaamd worden.

3. Verzuimfraude. Nu daar waar mogelijk medewerkers thuis werken en zij geacht worden een aantal uren te werken zal dit door verschillende omstandigheden (kinderen thuis, genieten van het mooie weer enzovoorts) onder druk staan.

4. Digitale veiligheid . Diverse digitale systemen zijn plotseling heel populair. Maar niet alle programma’s en digitale systemen zijn voldoende beveiligd om uw bedrijfsgeheimen af ​​te schermen.

Enkele maatregelen zijn nu oa al goed te doen:

  • Laat uw financiële afdeling de (financiële) procedures nagaan en kijk waar misstanden mogelijk zijn. Extra audits en controles zijn ook prima op afstand uit te voeren.
  • Pas uw alarmsystemen en camerasystemen aan de nieuwe werkroosters aan.

Hebt u te maken met misstanden in deze crisistijd of wenst u advies op mogelijk te nemen maatregelen neemt u dan contact op met:

Los Bedrijfsrecherche, 06-51449253.

Over de auteur

Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).