Over Jan Los

Jan Los, de oprichter van LOS Bedrijfsrecherche, vertelt op deze pagina onder andere hoe hij tot zijn keuze is gekomen om dit vak te kiezen. Verder leest u hier over het uitgebreide netwerk van LOS Bedrijfsrecherche en wat Jan Los voor u kan betekenen.

Erkenning Los Bedrijfsrecherche

Los Bedrijfsrecherche is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen.
Het is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Los Bedrijfsrecherche is aangesloten bij BPOB

Los Bedrijfsrecherche is als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om 4 keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering.

Om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die leden kunnen bijwonen.

POB nummer

Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een daaraan gekoppeld POB-nummer. Zij zijn allen goedgekeurd door de Politie (gele pas). Deze gegevens worden gecontroleerd voordat een lid zich kan aansluiten bij de BPOB. Niet alle recherchebureaus in Nederland met POB-nummer zijn aangesloten bij de BPOB. De lijst met vergunde recherchebureaus is echter voor opdrachtgevers niet eenvoudig te controleren.

Wilt u voor een NIET bij de BPOB aangesloten bureau controleren of het een legitiem bureau is, neemt u dan contact op met Justitie of met de afdeling Korpscheftaken van de politie binnen uw regio. Wilt u zeker weten dat u met een rechtsgeldig bureau te maken heeft, dan kunt u dus alleen voor de bij de BPOB aangesloten leden direct op onze website het POB-nummer controleren. Op deze manier bent u er zeker van dat u zaken doet met een legitiem en professioneel recherchebureau.

Jan Los en zijn specialisatie

Helaas hebben veel zorginstellingen te maken met misstanden rond (interne) integriteit en criminaliteit. Naast financiële schade kan dit ook veel imago- en immateriële schade opleveren. Los Bedrijfsrecherche is door ervaring, kennis en inzet in staat u te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze voorvallen en risico’s.

Los Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in bedrijfsfraude en arbeidsrecht bij zorginstellingen.
Hierbinnen worden specifieke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van:

 • Diefstal
 • Bedrijfsfraude
 • Verzuimfraude

Ervaring en netwerk van Jan Los

 • Een uitgebreid netwerk van specialisten en arbeidsrechtsadvocaten
 • Financiële achtergrond
 • Meer dan 40 jaar recherche- en opsporingservaring
 • Absolute betrouwbaarheid
 • Onderzoeksdossiers bouwt hij professioneel en juridisch juist op
 • Juridische procedures brengt hij hierdoor snel en positief tot een einde

Ik heb het meeste gehad aan jouw relativering. Jij snapte alle posities binnen het gehele onderzoek. Jij kon inzien dat als de medewerkers onrustig zouden zijn, dat dit weer onhandig voor mij zou zijn omdat ik er tussenin zit. Je rustige houding in het hele proces waardeerde ik erg. "Er gebeurt hier niets raars, het komt goed, we gaan nu dit doen en straks dat." Jij was steeds een stap verder in je denken en wist wat er zou gaan komen. Dat straalde steeds zoveel vertrouwen uit dat ik steeds dacht: het komt goed!

Charlotte, teammanager Casus: vermissing medicatie

Jan is betrouwbaar, transparant, integer en nauwgezet. Ik vond het mooi dat Jan zich verdiepte in mijn organisatie, in de werkwijzen en protocollen, in de cultuur en de mensen, hij maakte hier verbinding mee. Nu ik hem vaker inschakel, zie ik dat Jan hier nu nog mensen tegenkomt die iets met hem te delen hebben, dat vind ik mooi. Daarmee heeft Jan zich ook daadwerkelijk verbonden met de belangen van de organisatie.

Frank, directeur
Casus: misstanden opslag en verstrekking medicatie

Ik heb tot op heden geen ervaringen met andere bedrijfsrecherchebureaus. Ik heb wel ervaring met het werken met de politie. Met jou samenwerken is echt een heel groot verschil. Jouw manier van werken is veel persoonlijker dan dat van de politie. Je moet je ook altijd nog maar afvragen of die iets gaan doen. Ik ga jou bij anderen aanbevelen als het zo uitkomt en als ik in de toekomst weer een probleem heb in mijn organisatie ga ik je zeker bellen.

D. v. L., directeur
Casus: Onterechte ziekmelding

Een gesprek met Jan Los kan al veel oplossen...

Ontvangt u signalen dat er medicijnen, sieraden of andere goederen bij u in de organisatie worden gestolen?
Of u weet bijna zeker dat een medewerker grensoverschrijdend gedrag vertoont, met alle schadelijke gevolgen van dien?
Meldt die ene medewerker zich wel erg vaak ziek en lijkt dit niet in de haak? Samen nemen we uw casus door om te bepalen welke stappen strategisch de juiste zijn op dat moment.
Als het bij dit gesprek blijft, ontvangt u van mij een afgerond advies met de nemen vervolgstappen.
Lees meer over dit adviesgesprek.

Over Jan Los

Jan Los als kind

Als kind was Jan altijd de jongste in de buurt en mocht altijd als laatste meedoen met buurtspelen. Hij trad nooit op de voorgrond, was verlegen en durfde weinig te zeggen in een groep of in de klas.

Pas later besefte hij dat hij in die tijd een van de belangrijkste vaardigheden heb geleerd die hij nu nog steeds toepast. Door stil te zijn en af te wachten heeft hij leren luisteren en analyseren van wat iemand bedoelde met wat hij zei. Met stil zijn kun je bekentenissen naar boven halen, omdat mensen moeite hebben met stiltes.

Jan Los in het contact met mensen

Mensen hebben Jan altijd geïntrigeerd. Hij is altijd nieuwsgierig geweest naar de reden achter iemands gedrag. Toch vond Jan het als kind wel lastig om te bepalen wat hij wilde worden. Na een opleiding in de agrarische sector kwam hij er al snel achter dat hij meer mensencontact nodig had dan hij in het boerenbestaan zou krijgen.

Door een toevallige opmerking kwam hij op de politie academie terecht en kon hij echt met mensen gaan werken. In zijn 16 jaar bij de politie is hij van een verlegen persoon iemand geworden die voor zichzelf opkwam en anderen wel kon vertellen wat hij bedoelde. 

Onderzoek

Als er een dag verkeerscontrole gepland stond was hij nergens te bekennen. Maar als er zich een rechercheklus aandiende stond hij vooraan. Hij wilde namelijk niet bezig zijn met alleen maar straffen. Jan wilde op onderzoek uit, erachter komen wat iemand gedreven had om te doen wat hij had gedaan.

Jan Los bij Recherche Ministerie

Omdat Jan zich verder wilde ontwikkelen is hij overgestapt naar de Recherche van het voormalige Ministerie van VROM. Daar heeft hij veel strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van fraude in de bouwsector, verlenen van bouwvergunningen enzovoort. Vanaf 2000 werd Jan projectleider van grootschalige milieuschandalen. Steeds bleek dat Jan zich het beste voelde als ‘teamspeler’ en dat hij graag jonge collega’s ‘op weg hielp’.

De oprechte interesse van Jan los

In interviews neemt Jan de tijd om iemand te leren kennen en achter iemands motivatie te komen. Hij is oprecht nieuwsgierig en weet dat mensen, over het algemeen, niet zomaar over gaan tot een misdaad. Er zit iets achter en dat wil hij achterhalen. Ook om de acties in de toekomst te kunnen veranderen. Als je weet wat er achter een misdaad zit, kun je daarmee aan de slag en zo voorkomen dat de misdaad opnieuw gepleegd wordt.

Slachtoffers

Bij een misdaad zijn er altijd slachtoffers met schade. Vaak niet alleen de materiële schade, maar ook onrust, wantrouwen en angst spelen een rol. Vooral bij bedrijven en instanties is de emotionele schade nog wel eens groter dan de daadwerkelijke materiële schade. Dat was voor Jan ook de reden om na zijn vervroegd uittreden zijn eigen bedrijf op te richten. Hij wilde slachtoffers van bedrijfscriminaliteit helpen en zorgen dat er zo min mogelijk overlast was tijdens het onderzoek.

Menselijke manier van rechercheren

Er zijn veel verschillende manieren om met criminaliteit om te gaan, maar als je er op een menselijke manier mee om gaat, zijn er mooie resultaten te boeken. Als onafhankelijke bedrijfsrechercheur kan Jan geruisloos onderzoeken en zo de onrust beperken. Door interviews op de werkvloer leert Jan de mensen kennen en doorgronden en is er minder onrust dan als de politie langs komt. Jan maakt op die manier verbinding met zowel te organisatie als met de medewerkers.

Het mooiste van mijn werk  is dat ik bij kan dragen aan het maken van de juiste vervolgstappen. Er is zoveel meer mogelijk dan alleen ontslag. Door achter de motivatie te komen van de dader, kan er gekeken worden naar wat er voor nodig is om diegene niet opnieuw in de fout te laten gaan. Ook is een gegrond onderzoek naar de achterliggende redenen noodzakelijk om een ontslag goed in te kunnen kleden, mocht dat uiteindelijk de oplossing zijn. Met mijn uitgebreide analyses kom ik bij de kern van het probleem en kunnen er juiste vervolgstappen gezet worden. Nu kan ik mijn empathische en analytische vermogen echt optimaal benutten om zorgorganisaties weer in rustiger vaarwater te krijgen.

- Jan Los -

Contact

 • Hengelo gld
 • info@los-onderzoek.nl
 • 06-51449253