Toetsing bedrijfsreglement

Een (zorg)organisatie heeft naast een arbeidsovereenkomst en een arbeidsvoorwaardenreglement protocollen en vaak ook een bedrijfsreglement. Hierin staan regels voor iedereen die werkzaam is in uw organisatie. Deze regels zijn bedoeld om de goede gang van zaken in de organisatie te bevorderen.

De meeste bedrijven, stichtingen, zorginstellingen enzovoort hebben een bedrijfsreglement of huisreglement. Dit document kan overigens ook een andere benaming hebben.

Welke regels zijn opgenomen in een bedrijfsreglement?

Welke regels in een bedrijfsreglement zijn opgenomen bepaalt u zelf. De onderwerpen zijn afhankelijk van het soort organisatie. In de huisregels van zorginstellingen zijn meestal onderwerpen opgenomen die te maken hebben met o.a. werktijden, pauzes, rookbeleid, omgangsvormen van medewerkers met cliƫnten enzovoort

Het is verstandig dat u een zekerheid inbouwt dat elke medewerker het bedrijfsreglement heeft gelezen en hiervoor heeft getekend.

Vermoeden van niet naleven bedrijfsreglement

Op het moment dat Los Bedrijfsrecherche wordt ingeschakeld, is er vaak een vermoeden dat een medewerker het bedrijfsreglement niet naleeft. Ik ga dan eerst het volgende na:

 • Bestaat er een dergelijk bedrijfsreglement?
 • Welke regels staan in het bedrijfsreglement?
 • Worden er over de regels gesprekken gevoerd?
 • Op welke manier valt te bewijzen dat de medewerker ook daadwerkelijk kennis heeft genomen van de inhoud?

Op het moment dat er een misstand is en er wordt afscheid genomen van een medewerker, die vervolgens tegen het ontslag bezwaar maakt, zal de rechter deze gegevens toetsen.

Toetsing bedrijfsreglement en onderzoek

In mijn onderzoekspraktijk kom ik regelmatig bedrijfsreglementen tegen die onvoldoende regels bevatten. Het is namelijk ook belangrijk dat de manier van omgaan met elkaar wordt benoemd en besproken. Dat is vaak het fundament voor een open en eerlijke werksituatie. Daarnaast mis ik ook meestal regels die te maken hebben met wat u als bestuurder mag doen bij het signaleren van een misstand als diefstal of verduistering.

U moet hierbij dan denken aan:

 • de mogelijkheid van het inschakelen van bedrijfsrecherche
 • het mogen plaatsen van een verborgen camera
 • het interviewen van getuigen (medewerkers)
 • markeren van voorraden
 • confronteren van de betrokkene met de vastgestelde bewijzen
 • het eventueel doen van aangifte bij de politie.

Daarnaast is het ook goed dat bij de medewerkers bekend is welke arbeidsrechtelijk maatregelen u mag nemen tegen de medewerker die zich niet houdt aan het bedrijfsreglement.

Toetsing bedrijfsreglement en advies

Ik toets de inhoud van het bedrijfsreglement. Daarna bespreek en adviseer u in een gesprek over de mogelijke verbeterpunten in het reglement. Juridisch lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken leg ik voor in mijn netwerk aan advocaten arbeidsrecht.

Indien gewenst maak ik het bedrijfsreglement op en ondersteun ik u bij het implementeren bij de medewerkers.

Belt u mij vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.

Bedrijfsfraude in organisaties - recherchebureau Jan Los


Contact

 • Hengelo gld
 • info@los-onderzoek.nl
 • 06-51449253