Toetsing Bedrijfsreglement

Een zorgorganisatie heeft naast een arbeidsovereenkomst en een arbeidsvoorwaardenreglement protocollen en vaak ook een bedrijfsreglement. Hierin staan regels voor iedereen die werkzaam is in uw organisatie. Deze regels zijn bedoeld om de goede gang van zaken in de organisatie te bevorderen.

De meeste bedrijven, stichtingen, zorginstellingen enzovoort hebben een bedrijfsreglement of huisreglement. Dit document kan overigens ook een andere benaming hebben.

Welke regels zijn opgenomen in een bedrijfsreglement?

Welke regels in een bedrijfsreglement zijn opgenomen bepaalt u zelf. De onderwerpen zijn afhankelijk van het soort organisatie. In de huisregels van zorginstellingen zijn meestal onderwerpen opgenomen die te maken hebben met o.a. werktijden, pauzes, rookbeleid, omgangsvormen van medewerkers met cliënten enzovoort

Het is verstandig dat u een zekerheid inbouwt dat elke medewerker het bedrijfsreglement heeft gelezen en hiervoor heeft getekend.

Vermoeden van niet naleven bedrijfsreglement

Op het moment dat Los Bedrijfsrecherche wordt ingeschakeld, is er vaak een vermoeden dat een medewerker het bedrijfsreglement niet naleeft. Ik ga dan eerst het volgende na:

  • Bestaat er een dergelijk bedrijfsreglement?
  • Welke regels staan in het bedrijfsreglement?
  • Worden er over de regels gesprekken gevoerd?
  • Op welke manier valt te bewijzen dat de medewerker ook daadwerkelijk kennis heeft genomen van de inhoud?

Op het moment dat er een misstand is en er wordt afscheid genomen van een medewerker, die vervolgens tegen het ontslag bezwaar maakt, zal de rechter deze gegevens toetsen.

Toetsing bedrijfsreglement en onderzoek

In mijn onderzoekspraktijk kom ik regelmatig bedrijfsreglementen tegen die onvoldoende regels bevatten. Het is namelijk ook belangrijk dat de manier van omgaan met elkaar wordt benoemd en besproken. Dat is vaak het fundament voor een open en eerlijke werksituatie. Daarnaast mis ik ook meestal regels die te maken hebben met wat u als bestuurder mag doen bij het signaleren van een misstand als diefstal of verduistering.

U moet hierbij dan denken aan:

  • de mogelijkheid van het inschakelen van bedrijfsrecherche
  • het mogen plaatsen van een verborgen camera
  • het interviewen van getuigen (medewerkers)
  • markeren van voorraden
  • confronteren van de betrokkene met de vastgestelde bewijzen
  • het eventueel doen van aangifte bij de politie.

Daarnaast is het ook goed dat bij de medewerkers bekend is welke arbeidsrechtelijk maatregelen u mag nemen tegen de medewerker die zich niet houdt aan het bedrijfsreglement.

Toetsing bedrijfsreglement en advies

Ik toets de inhoud van het bedrijfsreglement. Daarna bespreek en adviseer u in een gesprek over de mogelijke verbeterpunten in het reglement. Juridisch lastige arbeidsrechtelijke vraagstukken leg ik voor in mijn netwerk aan advocaten arbeidsrecht.

Toetsing bedrijfsreglement

Indien gewenst maak ik het bedrijfsreglement op en ondersteun ik u bij het implementeren bij de medewerkers.

Belt u mij vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.

Toetsing bedrijfsreglement en op orde brengen ervan:
recensie kleine zorginstelling

Ik ben via internet op zoek gegaan naar een nieuw bedrijfsrecherchebureau omdat wij dachten dat nodig te hebben. Ik ben op internet gaan zoeken en kwam op uw website uit. Wat ik daar las beviel mij wel en heb vervolgens contact opgenomen. 

Ook ons eerste telefonisch contact beviel mij.


In eerste instantie was het even aftasten of onze werkwijzen bij elkaar zouden aansluiten. Wij zaten op dat moment met een verdachte omstandigheid en wilden hier een nieuwe partner voor vinden. 

Mijn eerste indruk was goed. Ik merkte bij u direct deskundigheid op en vond dat u een welkome aanvulling kon zijn op onze bedrijfsexploitatie.


Bedrijfsrecherche nuttig voor schakelen in moeilijke omstandigheden


Het verleden heeft voor ons bewezen dat bedrijfsrecherche zeer nuttig kan zijn om in te schakelen bij verschillende omstandigheden. Het verleden heeft ook bewezen dat je in die omstandigheden niet zelf moet opereren maar ondersteuning kan gebruiken van iemand die weet hoe je dat soort zaken moet aanpakken. Dat versnelt zeker dat proces.


Je weet dat als je expertise in huis haalt dat dat kosten met zich meebrengt. Maar als de geleverde kwaliteit goed is dan is dat de kosten ook waard.

Onze ervaring met u is dat er een prettig verloop is. Wij zijn druk met onze zaak en u komt met initiatieven hoe we het probleem moeten aanpakken.

U komt met oplossingen waar wij zelf niet aan denken.

Door schade en schande zijn wij natuurlijk ook wijzer geworden maar wij zochten naar iemand die een verrijking is voor ons bedrijf.


Ons bedrijfsreglement op orde


Op dit moment zijn we alleen nog slechts theoretisch samen bezig geweest met ons bedrijfsreglement. Een echte cases zal in de toekomst de juiste waarde van onze samenwerking tonen. Als ik kijk naar wat we nu hebben gedaan hebben we grote vorderingen gedaan en ons reglement op orde hebben voor de toekomst. Het wordt steeds belangrijker dat je de zaken goed geregeld hebt. Ook medewerkers worden steeds mondiger. Daarom moet je je als bedrijf aan alle kanten goed indekken. Ik denk ook dat dit op deze manier goed gelukt is.


Het belang van een goed bedrijfsreglement en toetsing bedrijfsreglement


Ik zou u 100 % zeker bij  collega ondernemers aan bevelen. Ik vind het onverstandig van collega’s als ze een dergelijk reglement niet op orde hebben. Ik snap best dat men pas in actie komt als het eigenlijk te laat is maar het is goed om een reglement op orde te hebben om op die manier misstanden te voorkomen.

In het verleden zijn wij nooit gewezen op het belang van een goed bedrijfsreglement.


Wat wij hadden is in de loop van de tijd gegroeid. Maar concreet heeft ons contact mij nu opgeleverd dat wij een toekomst bestendig bedrijfsreglement hebben. Het voordeel is dat we nu samen over zaken hebben nagedacht en gesproken waarover ik de medewerkers kan inlichten. Ik zie dan als winstpunt dat zij zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze over gaan tot misstanden. 


Als ik een cijfer zou moeten geven voor onze samenwerking kom ik uit op een 9.