21

februari

Werken tijdens ziekmelding – hoe pakt u dat aan?

Aanleiding: ziekmelding wegens burn-out

De advocaat van opdrachtgever bracht mij in verbinding met opdrachtgever. Eén van de medewerkers in de beveiliging had zich onlangs ziek gemeld wegens een burn-out. Na enkele dagen heeft opdrachtgever hem een appje gestuurd en gevraagd hoe het ging. Als reactie kreeg hij terug dat hij nog niet kon werken en pas over 6 weken bij de bedrijfsarts moest komen. Ook had hij een afspraak gemaakt bij een psychiater.

Vermoeden: Dienstauto andere instelling

Van een medewerker van opdrachtgever hoorde hij dat betrokkene bij hem thuis voor de deur een bedrijfsauto had staan van een andere instelling. Betrokkene ging hier dagelijks mee weg.  Toen hij dit hoorde kreeg hij wel heel sterk het vermoeden dat betrokkene voor een andere instelling werkte tijdens zijn ziekmelding.

Opdracht: feitenonderzoek werkzaamheden

Vervolgens heeft Los Bedrijfsrecherche de opdracht gekregen om feitenonderzoek te doen of dit vermoeden juist was. Ook was de bedoeling om op heterdaad vast te stellen dat hij elders werkzaamheden verrichtte. Ik heb voor opdrachtgever een plan van aanpak gemaakt en ben vervolgens aan het werk gegaan.

Onderzoek: Interviews

Als eerste heb ik de buurman van betrokkene geïnterviewd. Deze verklaarde dat hij die bedrijfsauto al enige tijd voor de deur had staan en er geregeld mee weg ging en op ongeregelde tijden terug kwam. Meestal was hij de nachturen weg.

Van een andere geïnterviewde medewerker van opdrachtgever hoorde ik dat betrokkene deel neemt in een groepsapp van de andere instelling. Hierop werden beveiligingswerkzaamheden uitgezet en kon je als medewerker hierop inschrijven. In een vervolgapp had betrokkene ingeschreven voor een klus in Limburg.

Observatie betrokkene

Vervolgens heb ik een observatie uitgevoerd op de betrokkene. Hierbij bleek dat hij niet bij het bedrijf waar hij zou gaan werken kwam opdagen. Wel kwam er een andere beveiliger Duidelijk was te zien dat die daar voor het eerst kwam.

Bewijs: Grijze pas

Voor het mogen uitvoeren van beveiligingsactiviteiten moet je in het bezit zijn van een zogenaamde ‘grijze pas’. Hiermee kun je aantonen dat je gediplomeerd bent. Bij controle bij de controlerende instantie, het SVPB, bleek dat er voor betrokkene in de afgelopen maanden twee maal een grijze pas is afgegeven. Kennelijk door het bedrijf waar hij zwart voor werkte. Vanuit privacy belangen kon men geen verdere informatie geven.

Via via kwam opdrachtgever te horen voor welk bedrijf hij beveiligingswerkzaamheden had uitgevoerd. Met een beetje bluf is dat bedrijf gebeld en daar bleek hij inderdaad te hebben gewerkt. Dat bedrijf stelde twee facturen ter beschikking van het onderzoek waarop de naam van betrokkene vermeld was. Tevens werd een kopie van de grijze pas van betrokkene bijgevoegd.

Confrontatie en ontslag

Betrokkene is met deze bevindingen geconfronteerd en vervolgens door opdrachtgever ontslag aangezegd.

Onderzoek naar werken tijdens ziekmelding: recensie

Groot verschil met de politie

De reden dat ik klant geworden ben bij jou is dat ik problemen had met een werknemer. Ik had op een gegeven moment niet meer het vertrouwen in hem dat hij eerlijk naar mij is geweest. Ik ben op aanbeveling van mijn advocaat bij jou terecht gekomen.

Ik verwachtte van het eerste gesprek dat er een plan van aanpak gemaakt zou worden door jou naar aanleiding van mijn informatie. Ik was benieuwd hoe je dit zou gaan aanpakken. Ik ben van mening dat je dit op een goede manier hebt aangepakt.

Ik had geen twijfels om met jou in zee te gaan. Het voelde gelijk goed.

Mijn ervaringen met jou zijn goed. Je kwam met verslagen, je deed wat je zei, je deed zelf een aantal suggesties om te doen. We zijn op die manier verdere gegaan. Voor mij was dat een prettige manier van werken.

Ik had ook het gevoeld dat ik tijdens het proces voldoende ben geïnformeerd door jou.

Ik heb tot op heden geen ervaringen met andere bedrijfsrecherchebureaus. Ik heb wel ervaring met het werken met de politie. Dit is echt een heel groot verschil. Jouw manier van werken is veel persoonlijker dan dat van de politie. Je moet je ook altijd nog maar afvragen of die iets gaan doen.

Wat het onderzoek van jou concreet heeft opgeleverd is lastig te zeggen omdat het geen afgerond onderzoek is geworden. Ik ga die medewerker morgen confronteren met alle bevindingen en daarin zullen de door jou opgenomen verklaringen zeer zeker positief in meewerken.

Ik zou jou zeker bij anderen aanbevelen als het zo uitkomt en als ik in de toekomst weer een probleem heb in mijn organisatie ga ik je zeker bellen.

Directeur D. v.d. L.

Over de auteur

Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).