Voor welke onderwerpen kunt u LOS Bedrijfsrecherche inschakelen?

Helaas hebben veel organisaties te maken met misstanden rond (interne) integriteit en criminaliteit. Naast financiële schade kan dit ook veel imago- en immateriële schade opleveren. Los Bedrijfsrecherche is door ervaring, kennis en inzet in staat u te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze voorvallen en risico’s.

Los Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in bedrijfsfraude en arbeidsrecht. Hierbinnen worden specifieke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van cultuur, gedrag en houding, diefstal, bedrijfsfraude en verzuimfraude.

Cultuur, gedrag en houding
Diefstal / verduistering
Bedrijfsfraude
Verzuimfraude

Stappenplan onderzoek bedrijfsrecherche

1.

Vrijblijvend gesprek


Indien u contact met Los Bedrijfsrecherche zoekt, maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. In dit vrijblijvend oriënterend en strategisch gesprek wordt het probleem en de omvang hiervan besproken. Een opdrachtomschrijving wordt samen vastgesteld. Daarna wordt een Plan van Aanpak opgemaakt waarin de werkmethode is opgenomen. De werkmethode is kristalhelder en bestaat uit de volgende 5 vaste stappen.

2.

Administratief onderzoek


Ieder onderzoek gaat van start met het verzamelen van informatie die o.a. kan bestaan uit informatie van de opdrachtgever en uit open bronnen.

3.

Inzet onderzoeksmiddelen


Na het administratieve onderzoek wordt afhankelijk van de aard en omvang van het probleem nader onderzoek verricht. Voorbeelden van onderzoeksmiddelen: interview getuigen, digitaal onderzoek in gegevensdragers, statisch of dynamisch observeren, (verborgen) camera toezicht.

4.

Confronterend gesprek


We voeren een gesprek met de betrokkene waarin deze met de geconstateerde feiten wordt geconfronteerd.

5.

Opmaken eindrapport


Alle onderzoekshandelingen en resultaten worden in een eindverslag vastgelegd. Hieruit blijkt duidelijk wat er aan de hand is, wat er is bewezen. Het verslag bevat advies voor eventuele vervolgstappen.

6.

Trekken van de eindconclusie en vervolgondersteuning


Na het trekken van eindconclusies kan begeleiding of ondersteuning worden verleend bij civielrechtelijke stappen en/of het doen van aangifte.

Na elke stap in het onderzoek bespreek ik in overleg met u het resultaat.

Ook doet ik u een voorstel omtrent de vervolgstappen. 

Bekijk wat Los Bedrijfsrecherche voor u kan doen 

Cultuur, gedrag en houding
Diefstal / verduistering
Bedrijfsfraude
Verzuimfraude