Wettelijke kader

Los Bedrijfsrecherche werkt volgens de Privacygedragscode, opgesteld, conform artikel 23a van de Regeling Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). Lees verder…..

Los Bedrijfsrecherche heeft een klachtenregeling vastgesteld op grond van artikel 19 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Lees verder….

Op de overeenkomsten tussen Los Bedrijfsrecherche en de opdrachtgever zijn voor de dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden algemene voorwaarden van toepassing. Lees verder…..

Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Recherchebureau. Los Bedrijfsrecherche werkt met medewerkers die in het bezit zijn het diploma Particulier Onderzoeker en een door de politie Regio Noord- en Oost Gelderland afgegeven verklaring dat zij voldoen aan de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid. Los Bedrijfsrecherche is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd, hetgeen waarborgt dat de bevoegdheid en legitimiteit van het verwerken van persoonsgegevens op een verantwoorde wijze plaats vindt. Los Bedrijfsrecherche is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en lid van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus. Lees verder…