21

februari

Zijn (verborgen) camera’s op de werkvloer toegestaan?

In heel Nederland hangen veel camera’s op openbare plaatsen. Deze hangen daar uit noodzakelijkheid om de openbare orde te handhaven. Met z’n allen weten we inmiddels niet beter. Maar het hebben van camera’s op de werkvloer voor het houden van toezicht is regelmatig punt van discussie tussen juristen.

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver.

Voorwaarden zichtbaar cameratoezicht

Gerechtvaardigd belang

 • De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het plaatsen van de camera’s. Hiervan is b.v. sprake als er regelmatig diefstallen of andere misstanden plaats vinden en deze voor veel onrust zorgen.

Privacytoets

 • De werkgever moet zijn gerechtvaardigd eigen belang eerst altijd afwegen in een privacytoets tegen de privacybelangen van betrokkenen.

Noodzaak van cameratoezicht

 • Voor het inzetten van cameratoezicht zal moeten blijken dat dit noodzakelijk is. Van deze noodzaak is sprake als andere, minder ingrijpende maatregelen, al tevergeefs zijn ingezet.

Ondernemingsraad

 • Het voornemen van de werkgever om camera’s op de werkvloer te plaatsen dient hij eerst voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad. Dit geldt alleen voor camerabeelden die inbreuk maken op de privacy van betrokkenen. Als de werkgever cameratoezicht toepast buiten werkuren om het pand te beveiligen is dit niet nodig.

Informatieplicht

 • Indien de werkgever overgaat op het plaatsen van camera’s moet hij er voor zorgen dat betrokkenen tijdig weten dat er camera’s hangen. Dit kan b.v. door het ophangen van bordjes bij het betreden van de ruimte.

Bewaartermijn camerabeelden

 • De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hierin is maximaal 4 weken. Alleen indien er een incident is vastgelegd mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is afgewikkeld.

Verborgen camera’s

Een apart hoofdstuk in de juridische discussie is het plaatsen van verborgen camera’s als het gaat om het verzamelen van bewijs en het blootleggen van misstanden en andere gedragingen.

Bewijs om vervolgacties te kunnen starten.

Verborgen camera’s op de werkvloer kunnen een bijdrage leveren bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De inbreuk op de privacy van werknemers en bezoekers is daarbij enorm groot. Werkgevers mogen daarom alleen verborgen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gevolgen bij het niet juist toepassen van verborgen camera’s

In de praktijk is meerdere malen gebleken dat het inzetten van verborgen camera’s niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Slechte kwaliteit van de beelden
 • Onvoldoende camera’s
 • Er is niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden
 • Ondeskundige plaatsing
 • Te veel mensen zijn vooraf geïnformeerd
Plaatsen van verborgen camera's

Voorwaarden bij het plaatsen van verborgen camera’s

De voorwaarden voor het plaatsen van zichtbare camera’s zijn al benoemd. Voor het plaatsen van verborgen camera’s zijn echter hele specifieke voorwaarden van kracht.  Om van het plaatsen van verborgen camera’s een succes te maken is het noodzakelijk dat die voorwaarden goed worden toegepast. Deze voorwaarden hebben betrekking op o.a. wanneer, waar en hoelang een verborgen camera geplaatst mag worden. Ook zijn er voorwaarden omtrent het feit wie en wanneer geïnformeerd dient te worden van de plaatsing.

Het is dus een misverstand om te denken dat het plaatsen van verborgen camera’s verboden is of dat hier amper voorwaarden aan verbonden zijn.

Kent of bent u een werkgever die te maken heeft met bedrijfsfraude en wordt overwogen om cameratoezicht te plaatsen? Of wilt u gewoon meer weten over de mogelijkheden van het plaatsen van (verborgen) camera’s?

Neem dan contact op met Jan Los van Los Bedrijfsrecherche, tel: 06-51449253.

In een vrijblijvend strategiegesprek wil ik u graag uitleg geven over de specifieke voorwaarden en zal ik u 5 waardevolle tips geven zodat het plaatsen van een verborgen camera tot succes leidt!

Auteur: Jan Los

Over de auteur

Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).